• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Permisjon fra undervisning ved fysikalsk behandling eller trening - søknad

Informasjon

Gruppe

Retningslinjer for å gi permisjon fra undervisning 
Det skal sendes skriftlig begrunnet søknad om permisjon fra undervisning til elevens skole i god tid. Rektor besvarer søknaden skriftlig i henhold til gjeldende retningslinjer. Rektors svar er et enkeltvedtak. Vedtaket kan ankes. Klagen må fremmes senest tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen må begrunnes og underskrives. Klagen stiles til skolesjefen, og sendes via skolens rektor. 
 
Opplæringslova § 2-11: 
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. 
 
• Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.
 
• Det er ikke er tillatt å gi permisjon ut over to uker. 
 
• Å få permisjon fra undervisningen er ikke en rettighet etter opplæringslova § 2-11 første ledd, men etter § 2-11 andre ledd gis det en rettighet når visse vilkår er oppfylt. 
 
• Søknader om permisjon både etter første og andre ledd i § 2-11 er enkeltvedtak med klageadgang, og behandles etter reglene for forvaltningsloven. Klagen må være begrunnet og skriftlig, og rettes til Froland kommune v/skolesjefen innen tre uker fra den dagen brevet mottas. Eventuelle klager vil bli behandlet av Statsforvalteren i Agder som er øverste klageinstans. 
 
• Forutsetningen for å gi fri etter første ledd er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Når dette skal vurderes, vurderes det om eleven med dette får en forsvarlig grunnskoleopplæring. Som et ledd i vurderingen legges det vekt på om eleven får undervisning i permisjonstida. 
 
• Krav til foreldrene om undervisning gjelder kun i § 2-11 andre ledd. Det er ikke et absolutt krav om slik undervisning ved § 2-11 første ledd, så her vil hver enkelt søknad vurderes. 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader